Ing. Anna Hortová - Riaditeľka divízie Events, QEX, a.s.

Ing. Anna Hortová - Riaditeľka divízie Events, QEX, a.s.

 

Spoločnosť Hurricane sme oslovili ako technického dodávateľa v čase, keď sme hľadali multimediálne štúdio pri narastajúcom dopyte klientov po online konferenciách. Z jednorazovej zákazky sa stala dlhodobá spolupráca, ktorá vychádza nie len z ich profesionálneho a odborného prístupu, ale aj z ich ochoty a neustálej snahy veci zlepšovať. Veľkou pridanou hodnotou je tiež ich schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmenám  a snaha vyhovieť niekedy aj náročnejším požiadavkám klienta.