Icon Media manažment

Media manažment

Media manažment

Christie Pandoras Box je oceňovaný video procesor a kontrolný softvér, ktorý umožňuje užívateľovi v reálnom čase kontrolu celého pracovného prostredia - od koncepcie, až po finálny projekt. Pandoras Box maximalizuje efektivitu a umožňuje kombinovať virtuálne neobmedzené množstvo kreatívnych možností, s ľahkou užívateľnosťou a spoľahlivosťou. Je silnou zbierkou nástrojov umožňujúcou tvorbu úžasného vizuálneho zážitku.

Čo Christie Pandoras Box dokáže?

  • prehrávanie obsahu s netradičnými rozlíšeniami v ultra HD kvalite, až po 4k rozlíšenia
  • 3D mapping na netradične tvarované projekčné povrchy - širokouhlé, konvexné, konkávne a sférické
  • neobmedzený počet vrstiev pre jednoduchý manažment rôznych druhov obsahu - videa, fotky,
    gif animácií, textu
  • interaktívny manažment rôznych vstupov, ktoré sa ľahko zobrazia formou obraz v obraze na LED obrazovke
    alebo projekčnom plátne - kamery, štandardný powerpoint, prezi, keynote prezentácie alebo divácky
    interaktívne systémy