Icon Produkčné riešenia

Produkčné riešenia

Produkčné riešenia na mieru, 3D vizualizácie

Našou filozofiou je dodávať špičkový produkt na vysokej technickej úrovni, preto sme vo firme vybudovali rozsiahle produkčné zázemie, kde máme možnosť vytvárať vizualizácie eventov, programovať svetelné show, stage dizajn alebo vyrábať video obsah. Pozrite si spracovanie jednotlivých priestorov v našich 3D vizualizáciách.

Pri vytváraní 3D vizualizácii používame niekoľko programov, základ tvorí Capture Atlas, v ktorom je možné vytvárať realistické modely scény doplnené o svetlá, pohyblivé kulisy, účinkujúcich ... Všetky prvky show je možné vo vizualizácii ovládať, vytvárať svetelné scény a priamo ich ukladať do svetelného pultu. Následne vieme vygenerovať statické obrázky jednotlivých scén, CAD súbory pre technickú časť alebo aj celé videá s pohyblivou kamerou, ktoré umožňujú virtuálnu prehliadku eventu z pohľadu diváka.

Tento postup výrazne šetrí čas a náklady, pretože je možné show priamo programovať vo virtuálnom prostredí. Všetky prvky, svetlo - video - zvuk - scénu, je možné synchronizovať pomocou časového kódu - timecode. Tento signál je generovaný jedným zariadením a následne je distribuovaný do všetkých riadiacich prvkov, ktoré sa podieľajú na show. Vďaka tejto technológii je možné doslova stlačením jedného tlačidla spustiť celý sled udalostí naraz, s presnosťou na stotiny sekundy.