Icon Virtuálne štúdio

Virtuálne štúdio

Možnosti pripojenia cez externé aplikácie

Potrebujete medzinárodnú konferenciu bez potreby fyzickej účasti? Riešením je virtuálna konferencia.

Účastníci konferencie sa môžu pripojiť cez rôzne platformy ako je Skype, Zoom, Teams alebo Webex. Následne tieto živé vstupy umiestnime do virtuálneho 3D prostredia cez mediaserver. Okrem živých vstupov môžeme zobrazovať videá, prezentácie alebo titulky a vytvárať rôzne scény, kde sa zobrazí napríklad jeden účastník + jeho prezentácia a po jej skončení sa zobrazia všetci účastníci v mozaike a môžu navzájom spolu diskutovať. Diváci môžu posielať otázky cez Slido aplikáciu, ktoré vieme zakomponovať do virtuálneho prostredia.