Referencie Ikea Components

Spoločnosť IKEA usporiadala pre svojich zamestnancov v Zámockom parku v Malackách internú udalosť s názvom KICK OFF FY20 pri príležitosti zahájenia nového fiškálneho roka. Väčšina programu sa odohrávala vo veľkokapacitnom stane, ktorý sme technicky doplnili tromi LED obrazovkami - centrálnou obrazovkou Absen A3 Pro s rozmerom 7x3,5m a dvomi bočnými LED obrazovkami s rozmermi 3x1,5m. Vďaka tomu mal každý účastník dobrý výhľad na celý program, ktorého vyvrcholením bol koncert skupiny HEX.

Ozvučenie a Osvetlenie Podujatí