Referencie Svet Zdravia

V priestoroch hotela Saffron sa konala 2-dňová lekárska konferencia Svet Zdravia. Ako zobrazovacie médium sme použili LED obrazovku LEDbow s rozmerom 5x3 m postavenú na pódiu Nivtec. Celý kongresový priestor vrátane pódia sme nasvietli LED svetlami Robe a vytvorili príjemnú modro - zelenú atmosféru, ktorá ladila s vizuálmi a logom konferencie. Pre zahraničných účastníkov bolo pripravených 140 ks tlmočníckych staničiek v troch jazykoch.

Ozvučenie a Osvetlenie Podujatí