Zobraziť viac

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje uživateľov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosťou Hurricane, s.r.o. prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovolnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na dobu neurčitú a je platný až do jeho odvolania, pričom môže byť kedykoľvek odvolaný a to aj bez uvedenia písomným oznámením zaslaným na adresu spoločnosti Hurricane, s.r.o.. Uživateľ tým ďalej potvrdzuje, že osobné údaje poskytol slobodne ako aj to, že bol včas a riadne informovaný o spracovaní svojich osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, tak ako stanovuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom
Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber

a získajte 13 tipov pre úspešný event.

Získajte zdarma niekoľko odpovedí na otázky, ktoré by si mala položiť každá zodpovedná firma, pokiaľ sa nechce dostať do problémov so zákonmi alebo ohroziť životy ľudí.