UjsZo & Vasárnap

Koniec roka 2018 sa pre News Media Holding niesol v duchu 2 významných miľníkov. Pri príležitosti oslavy 75 rokov od založenia denníka "Újszó" a 50 rokov od vzniku týždenníka "Vasárnap" sa konal jubilejný galavečer v hoteli Saffron v Bratislave. Na oslavách sa zúčastilo vokálne zoskupenie FOR YOU či ľudová skupina Pósfa. Celú scénu sme vytvorili kombináciou LED obrazovky a efektovým osvetlením priestorov tak, aby všetkým zúčastnením ešte viac znásobovala slávnostnú atmoséfru osláv dvoch úctyhodných jubilejí.

Napíšte nám a náš projektový manažér
vás bude kontaktovať

Ďakujeme za odoslanie formuláru