Trochu Ynak

Vytvoriť pridanú hodnotu konferencii, keď hlavnou témou je „Trochu Ynak“ nebol problém vďaka nášmu osvetleniu značky Robe. Konferencia sa konala v zaujímavých priestoroch múzea SNP v Banskej Bystrici. Hlavnú kinosálu sme mali doplniť osvetlením tak, aby konferencia dostala nový rozmer. Robe 800 Led Wash sme použili na dofarbenie priestoru v korporátnych farbách, Robe Pointe na efekty pre vstupy jednotlivých prednášajúcich a Robe DL4S ako predné biele svetlo. Jeho jedinečná funkcia orezávania svetelného lúču dodala flexibilitu, hlavne pri svietení na pódium, ktoré sa nachádzalo pred projekčným plátnom.

Napíšte nám a náš projektový manažér
vás bude kontaktovať

Ďakujeme za odoslanie formuláru