Testing United

Vo viedenskej Expedit Halle sa stretli špičkoví IT programátori z celého sveta. Program konferencie bol zameraný na testovanie softwaru a aplikácií. Počas dvoch dní sa v dvoch sálach vystriedali poprední svetoví speakri z firiem ako Google, Amazon, Microsoft a pod. Konferencia bola ladená v štýle letiskového terminálu, preto sme do vstupnej časti namontovali konštrukciu s LCD obrazovkami, ktoré vytvárali atmosféru CHECK IN zóny na letisku. Na LCD monitoroch bežal aktuálny program obidvoch sál a navigačné pokyny pre návštevníkov. Výzvou bol pre nás videosetup, nakoľko obdive sály (terminály) mali byť navzájom prepojené, grafiky na informačných LCD monitoroch museli byť riadené z réžie a každý osobitne. Túto výzvu sme zvládli vďaka kvalitnej SDI video kabeláži a množstvu prevodníkov od firmy BlackMagicDesign a Datavideo.

Napíšte nám a náš projektový manažér
vás bude kontaktovať

Ďakujeme za odoslanie formuláru