Eurofi Financial Forum 2018 - Vienna

Vďaka spokojnosti klienta s našou predošlou spoluprácou sme tento rok opäť zabezpečovali medzinárodnú konferenciu ministrov financií EÚ  - Eurofi Financial Forum. Tak, ako v minulosti, aj teraz muselo technické zabezpečenie v celom priestore hotela Hilton vo Viedni spĺňať najprísnejšie svetové štandardy a bezpečnostné normy. Z projekcie na plátna sme prešli na LED obrazovku Absen P3,9. Vďaka media serveru Coolux Pandoras sme dokázali vyhovieť náročným požiadavkám klienta - od picture in picture (obraz v obraze), cez 20 vrstiev obsahu, a to všetko na dvoch LED obrazovkách s celkovou dĺžkou 24 metrov.

Napíšte nám a náš projektový manažér
vás bude kontaktovať

Ďakujeme za odoslanie formuláru