BIM konferencia 2020

Prispôsobením sa okolnostiam a možnostiam pri online podujatiach nás oslovila BIM asociácia Slovenska s požiadavkou na realizáciu virtuálnej online konferencie v priestoroch nášho green screen štúdia. Online konferencia prebiehala počas dvoch dní. Prvý deň sa uskutočnil BIM workshop, počas ktorého prebehlo veľké množstvo online prezentácií zameraných na konkrétne riešenia BIM, pri ktorých sa online účastníci zapájali do diskusie s hosťami v green screen štúdiu. Druhý deň sa uskutočnila konferencia, počas ktorej prebehlo niekoľko interaktívnych prezentácií v online priestore. Po prezentáciách nasledovala panelová diskusia v priestoroch green screen štúdia vďaka ktorému sa účastníci preniesli do virtuálneho štúdia, ktoré ponúka veľké množstvo konfigurovateľných scén.

Napíšte nám a náš projektový manažér
vás bude kontaktovať

Ďakujeme za odoslanie formuláru