Rádio Expres

Rádio Expres

 

So spoločnosťou Hurricane spolupracujeme bez prestávky už od roku 2013. Ich služby využívame jednak pri organizovaní eventov pre našich klientov, ako aj klubových a outdoorových hudobných akcií pre našich poslucháčov. Okrem maximálne profesionálnych služieb a technického zabezpečenia musíme vyzdvihnúť aj zodpovedný prístup každého zamestnanca spoločnosti k našim požiadavkám a projektom.