Organizátor FF Vychodná 2011

Organizátor FF Vychodná 2011

 

Nesmierna ochota, v daných poveternostných podmienkach takpovediac obetavosť zamestnancov firmy Hurricane bola ďalším pozitívnym krokom, ktorý je pre organizátorov veľkých festivalov nedoceniteľným. Veľká vďaka patrí firme Hurricane i za ústretovosť a ochotu napomôcť najväčšiemu podujatiu tradičnej kultúry na Slovensku. ( Pre ozrejmenie: Počasie na 57.ročníku FFV v roku 2011 si obyvatelia Východnej nepamätali. Počas troch dní konania festivalu pracovníci fy. Hurricane obetavo a kvalitne zabezpečovali javiskovú techniku v neustálom daždi, veľmi silnom vetre a pri teplote do 7°C ).