Nikita Slovák - Režisér

Nikita Slovák - Režisér

 

S firmou Hurricane sme spolu vytvorili event Záhrada rajských rozkoší pre Porsche Interauto. Samotnú akciu sme svietili cca 12 hodín a výsledok bol najkrajšie nasvietený program aký som na Slovensku videl. Profesionáli z iných firiem po vzhliadnutí záznamu neverili, že svetlá robila slovenská firma. Spolu sme robili ešte niekoľko akcií pre automobilky, ako aj turné Príbehu ulice, vždy k obojstrannej spokojnosti. Video z eventu si môžete pozrieť tu.