Eurofi Financial Forum

Eurofi Financial Forum

 

"Spoločnosť Hurricane získala zmluvu na technické zabezpečenie Eurofi Financial Forum, ktoré bolo organizované s pomocou Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Celková účasť predstavovala viac ako 700 delegátov, 160 speakerov a ministrov financií EÚ. Prístup spoločnosti Hurricane pri zabezpečovaní kvality projekcie, zvuku a nahrávania bol profesionálny a proaktívny. Team demonštroval jedinečnú zručnosť pri vypočutí všetkých požiadaviek a potrieb podujatia, vždy sa zameriaval na kvalitu a preukázal flexibilitu a reaktivitu kedykoľvek si to vyžadovala situácia . Bolo pre nás potešením pracovať práve s touto firmou a mať istotu, že sa na ňu môžeme spoľahnúť. Je skutočne profesionálnym partnerom."