So spoločnosťou Hurricane s.r.o. spolupracujeme na dlhodobej báze. Majú odborný team, ktorý dokáže vyriešiť všetky problémy súvisiace s Audio-Video technikou a s inými službami s tým spojené. Keďže my máme náročnú zahraničnú klientelu na komplikované audiovizuálne prezentácie, na ich riešenia sa obraciame vždy na Hurricane s.r.o. Vedia nám poradiť aj s krkolomnými požiadavkami klienta vždy na čas, pričom niekedy ide o urgentné riešenia. Dokonca si poniektorí naši klienti vyžadujú prítomnosť na mieste výstavy práve technikov z Hurricane s.r.o