Andrej Vršanský - Liga za duševné zdravie

Andrej Vršanský - Liga za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie produkuje veľa obsahu. Dlho sme hľadali profesionálne riešenie, ktoré by sme vedeli ako neziskovka aj finančne zvládnuť. Hurricane je to riešenie. Profesionálna produkcia a vybavenie, vynikajúce technické vybavenie, pomoc s grafickými prvkami a dramaturgiou online eventov sú na najvyššej úrovni. Odporúčame pre každého, kto potrebuje vytvoriť online event, ktorý vyzerá mnohokrát lepšie ako televízna relácia.