Svetelný dizajn - keď svetlo vytvára event II.

Kto sa podieľa na svetelnom dizajne?

Stačí jediný človek, alebo potrebujeme do detailov prepracovaný team ľudí?

Každé z podujatí je unikátne, iné. V závislosti od rozsahu a dôležitosti svetelného dizajnu si vyžaduje aj určité zloženie realizačného teamu. Niekedy stačí na svetelný dizajn jeden človek, inokedy je to niekoľkomesačná práca celého teamu osvetľovačov, dizajnérov a technikov. V prípade televíznych produkcií je to aj hlavný kameraman. Poďme si bližšie predstaviť náplň práce týchto zaujímavých pozícií:

Svetelný dizajnér pri komunikácii so zákazníkom

Režisér – má predstavu o celkovom vzhľade scény v danom momente, ktorého súčasťou sú aj svetlá. Komunikuje priamo s operátorom svetelného pultu alebo svetelným dizajnérom ohľadom svojich predstáv. Režisér nemusí mať presné technické informácie či prehľad o svetelnom parku, to je úloha osvetľovača.

Svetelný dizajnér – je človek, ktorý navrhne rozloženie svetiel, typy a spôsob ich montáže. Komunikuje s režisérom alebo klientom a podľa ich predstáv zvolí vhodný svetelný park a závesné konštrukcie pre jednotlivé zariadenia. Zakreslenie scény so svetlami (plán) sa odborne volá light plot. Sú v ňom všetky informácie pre montážnych technikov a operátora svetelného pultu, ktorý bude svetlá riadiť.

Operátor svetelného pultu – pomocou ovládacej konzoly riadi svetelné zmeny, nastavuje farebné kombinácie, intenzitu svetla a ďalšie parametre, ktoré následne ukladá do programovacej pamäte. Počas eventu sa riadi scenárom a púšťa vopred dohodnuté svetelné scény – cues, buď manuálne stlačením príslušného tlačidla na pokyn režiséra, alebo je celý proces automatizovaný pomocou timecode. Operátor je v tomto prípade len dozornou zložkou a reaguje na prípadné neplánované zmeny na pódiu. Často býva operátor svetelného pultu a dizajnér tá istá osoba.

Svetelný technik/asistent - má na starosti montáž svetiel, ich káblovanie, nastavenie a správnu funkciu. Komunikuje so svetelným dizajnérom a riadi sa light plotom. Dôležitá je, samozrejme, aj bezpečnosť, napríklad poistné lanká pri zavesenej technike a správne elektrické zapojenie.

 

Na čo všetko má myslieť dobrý svetelný dizajnér?

3D vizualizácia svetelnej scény

Už prvá myšlienka a nákres sú veľmi dôležité

Práca svetelného dizajnéra sa začína stretnutím s režisérom alebo klientom. Prvým krokom je vypočutie si predstáv, ako by mal event vyzerať, čo má byť úlohou svetiel a aký efekt majú pre diváka dosiahnuť. Následne začína technická časť obhliadkou a zameraním priestorov, kde sa bude show odohrávať. Architekti v minulosti rysovali budovy ručne na papier, no dnes používajú rôzne CAD inžinierske programy, ktoré simulujú množstvo okolitých parametrov. Rovnako to platí aj pri svetelnom dizajne. Využitie vizualizačného programu je dnes samozrejmosťou. Výkonné grafické karty a prepracované algoritmy dokážu vytvoriť realistickú simuláciu svetelnej scény, ktorá počíta s odrazom lesklých plôch, parazitným svetlom od projekčného plátna a mnohých ďalších dôležitých detailov. Dôležitým je už spomenutý light plot, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou práce celého teamu. Obsahuje informácie o type svetiel, ich pozície, nastavenia... Zvyčajne sa vyhotovuje vo viacerých pohľadoch a vrstvách podľa zložitosti scény tak, aby svetelní technici vedeli podľa plánu svetlá zavesiť, pozapájať do elektrickej siete a nastaviť tak, aby reagovali správne na pokyny zo svetelného pultu.

Po zavesení a nastavení svetiel nasleduje proces programovania svetelných scén. Osvetľovač zvyčajne spolupracuje s režisérom alebo hlavným kameramanom a pomocou svetelného pultu vytvára scény s požadovaným feelingom a drží sa pokynov v scenári.


A čo v prípade veľkých show?

Pri väčších alebo zložitejších požiadavkách je veľmi nápomocný tzv. cuelist. Cuelist je zoznam svetelných scén, ktoré budú použité počas akcie. Obsahuje bližšie a detailnejšie informácie o nastavení svetiel: farba, intenzita, dynamika alebo pozície.

Svetelný dizajn a osvetlenie podujatí je zaujímavé odvetie, kde sa veľmi úzko prepája umelecké cítenie a najnovšie technológie z eventovej oblasti. Pre pútavý svetelný dizajn je dôležité spojenie kreativity, nápadu a znalostí najnovších technologických možností.

Aj takto môže vyzerať cuelist